Adattamento

Avventure ispirate o adattate da opere letterarie precedenti.